EL NOSTRE SISTEMA

La eficàcia del nostre sistema es basa en tres pilars.

Treball individualitzat
Ens permet adaptar els continguts i les sessions a les necessitats específiques de l’alumnat.

Model educatiu
El nostre model es basa en:

    -    El nivell de partida de l’infant o jove.
    -    Les seves capacitats.
    -    La motivació i l’autosuperació.
    -    L’eficiència en l’estudi.
    -    I l’aprenentatge significatiu.
Personal qualificat
El nostre personal disposa de l’experiència i la qualificació necessàries per a impartir classes i rep formacions específiques per a l’aplicació del nostre model.
motivació
+
eficiència
ÈXIT
Fomentar
l'AUTOSUPERACIÓ