LA NOSTRA EXPERIÈNCIA?

Hem impartit sessions de reforç escolar a més de 800 infants i joves i sessions de tècniques d’estudi a més de 200. Amb aquestes sessions han millorat substancialment el rendiment escolar i l’actitud cap a l’estudi.

La nostra intervenció es fonamenta en un model educatiu ben definit i amb resultats contrastats.
Més de
800
infants i
joves
RESULTATS
CONTRASTATS