QUI SOM?

Cucavela neix de les inquietuds socials d'un grup de persones amb àmplia experiència dins el món de l'educació.

A més de la nostra llarga trajectòria en el món de l’educació permanent i l’educació en el lleure també comptam amb una àmplia experiència en activitats de suport a l’educació formal. És a partir d’aquesta experiència que neix el servei de reforç escolar per tal de cobrir una necessitat cada dia més evident.

Amb aquest servei volem donar eines i recursos a aquells infants i joves que necessiten suport per assolir els coneixements que s’exigeixen als diferents nivells educatius. Per a nosaltres l’educació és un motor de canvi social que pot fer més autònomes i capaces a les persones, per aquest motiu no només els donam suport en l’aprenentage de continguts sinó que els transmetem hàbits que els ajudaran en els seus aprenentatges futurs.
A més de la nostra llarga trajectòria en el món de l'educació permanent i l'educació en el lleure també comptam amb una àmplia experiència en activitats de suport a l'educació formal. És a partir d'aquesta experiència que neix el servei de reforç escolar per tal de cobrir una necessitat cada dia més evident.

Amb aquest servei volem donar eines i recursos a aquells infants i joves que necessiten suport per assolir els coneixements que s'exigeixen als diferents nivells educatius. Per a nosaltres l'educació és un motor de canvi social que pot fer més autònomes i capaces a les persones, per aquest motiu no només els donam suport en l'aprenentage de continguts sinó que els transmetem hàbits que els ajudaran en els seus aprenentatges futurs.